Gospodarka

Dotacja z Unii a z Urzędu Pracy – porównanie dotacji na założenie firmy

Masz pomysł na własny biznes, ale brakuje Ci środków na poczynienie pierwszych inwestycji? Rozwiązaniem mogą być dotacje z Urzędu Pracy lub z Unii Europejskiej.
Kto może starać się o dotacje
O środki z Unii starać się mogą osoby pełnoletnie, które w ciągu ostatniego roku nie prowadziły działalności gospodarczej. Największe szanse mają osoby od dłuższego czasu bezrobotne, mieszkające na wsi, przed 25 i po 45 roku życia oraz kobiety wracające do pracy po urlopie macierzyńskim. O dotację z UP starać się mogą natomiast osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które nie prowadziły firmy w ciągu ostatniego roku oraz chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą (na inne formy dotacja nie przysługuje).

Wysokość dotacji
Z Urzędu Pracy otrzymasz maksymalnie tyle, ile wynosi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie jest to około 25 tysięcy złotych. Środki te są bezzwrotne pod warunkiem, że firma przez rok utrzyma się na rynku. Wysokość środków, jakie można otrzymać z Unii jest wyższa i wynosi około 40 tysięcy złotych. Jest to dotacja jednorazowa i bezzwrotna.

Sposób ubiegania się o dotację
W celu otrzymania obu dotacji należy wypełnić wniosek. Wniosek o dotację z UP składa się w swoim lokalnym urzędzie pracy, natomiast o unijne środki ubiegać trzeba się w ramach konkretnego programu. Co ważne, poszczególne programy mogą nakładać na osoby starające się o dotację różne wymagania, tak samo jest z konkretnymi powiatowymi urzędami pracy. Wymagania dotyczące wniosku oraz załączników sprawdzać należy na bieżąco na stronach internetowych urzędów pracy, oraz programów unijnych.

Olga, foto: PhotoMIX-Company / Pixabay