jak założyć firmę
Gospodarka

Jak założyć firmę transportową?

Działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz świadczenia usług transportowych są regulowane przez prawo. Przedsiębiorca, który chce założyć firmę transportową powinien spełnić określone warunki oraz posiadać odpowiednie zezwolenia. Jak otworzyć własną działalność?

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje niezbędne do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu osób i rzeczy. Dokument jest wydawany na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu, przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną przy Instytucie Transportu Samochodowego (ITS). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przynajmniej jedna osoba w przedsiębiorstwie musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. 

Wybór formy prowadzonej działalności gospodarczej

Każdy przyszły przedsiębiorca musi wybrać formę prowadzenia działalności. Jedną z najczęściej wybieranych przez młode firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG). Ta forma ma wiele korzyści m.in. brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, brak wymaganego kapitału początkowego oraz możliwość otrzymania dofinansowania z urzędu pracy. Można również zdecydować się na spółkę z o.o. Wówczas za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada spółka – majątek utworzony z wkładów wspólników. Wymagany kapitał zakładowy wynosi minimum 5 tys. złotych. Wraz z końcem roku spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe, czyli bilans oraz rachunek zysków i strat.

Partner wpisu

Firma transportowa Maripol

Decyzja odnośnie formy opodatkowania

Przyszli przedsiębiorcy muszą wybrać formę opodatkowania działalności. Do wyboru jest opodatkowanie na zasadach ogólnych (stawka opodatkowana 17% lub 32%), podatek liniowy (opodatkowane są dochody stawką 19%), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka opodatkowania przychodów 5,5% lub 8,5%). Można dokonać zmiany formy raz w roku w wyznaczonym terminie. 

Uzyskanie licencji transportowej 

Licencja transportowa to dokument uprawniający do wykonywania przewozów osób lub rzeczy. O licencję należy ubiegać się po założeniu działalności. W przypadku uzyskania licencji na transport krajowy należy zgłosić się do starostwa powiatowego, właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Natomiast o wydanie licencji na transport międzynarodowy należy ubiegać się w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

EP, f: picjumbo_com / pixabay