adwokat
Prawo

Prawnik, adwokat, radca prawny – różnice

Z problemem prawnym zwykle udajemy się do… no właśnie. Tutaj pojawia się problem – do prawnika, adwokata czy radcy prawnego? Wyjaśnijmy, jakie są podobieństwa i różnice między przedstawicielami tych zawodów.

Studia prawnicze trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Następnie można wybrać aplikację – adwokacką, radcowską, notarialną sędziowską lub komorniczą. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek, a następnie zdać egzamin wstępny. Czas trwania danej aplikacji jest różny – np. radcowska i adwokacka trwają 3 lata. Następnie należy odbyć praktyki zawodowe oraz zdać egzaminy wewnętrzne, by móc przystąpić do egzaminu zawodowego.

Prawnik

By być prawnikiem, należy przede wszystkim skończyć studnia prawnicze i posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa. Taka osoba nie ma jednak tytułu adwokata ani radcy prawnego, gdyż nie skończyła ww. aplikacji i nie zdała egzaminu zawodowego. Dopiero zaliczenie go pozwala na aktywność zawodową i reprezentowanie innych przed sądami lub urzędami w charakterze pełnomocnika.

Adwokat

By zostać adwokatem (również za granicą), trzeba po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu magistra, zdać egzamin wstępny na wybraną aplikację, odbyć ją, a następnie złożyć egzamin zawodowy. To wszystko skutkuje uzyskaniem pożądanego tytułu adwokata, wpisaniem na listę adwokatów i przynależnością do samorządu adwokackiego.

Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm).
Dobrym przykładem polskiego adwokata za granicą jest kancelaria http://www.tomaszgaj.eu/pl/kancelaria

Radca prawny

Radca prawny musi uzyskać tytuł magistra prawa, zdać egzamin wstępny na aplikację, odbyć ją, a następnie zdać egzamin zawodowy. Wtedy też przynależy się do samorządu radcowskiego. Wykonywanie tego zawodu reguluje ustawa o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 145 z późn. zm.).
Od 2015 roku kompetencje zawodowe adwokatów i radców są takie same, co oznacza, że adwokat i radca różnią się nazwą oraz przynależnością do jednego z dwóch samorządów zawodowych.
Z problemem prawniczym można skorzystać z usług zarówno radcy prawnego, jak i adwokata, gdyż przedstawiciele obu zawodów mogą reprezentować klienta przed sądami cywilnymi, urzędami i organami władzy publicznej.