Logo Izby Celnej w Kielcach
ZAPRASZAMY
NA NOWY PORTAL BIP+
IZBY CELNEJ W KIELCACH

adres:
ul. Wesoła 56, 25-363 Kielce
tel. (41) 364-28-10, fax: (41) 364-28-47
e-mail:ic.kielce@kie.mofnet.gov.pl

www.kielce.scelna.gov.pl